هاست لینوکس ایران

هاست SSD لینوکس ایران 100 مگابایت
 • 100 مگابایت فضای هاست
 • 4 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • 30،000 تومان قیمت (یک ساله)
هاست SSD لینوکس ایران 500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • 52،000 تومان قیمت (یک ساله)
هاست SSD لینوکس ایران 1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 88،000 تومان قیمت (یک ساله)
هاست SSD لینوکس ایران 10 گیگابایت
 • 10 گیابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 176،000 تومان قیمت (یک ساله)
هاست SSD لینوکس ایران 2 گیگابایت
 • 2 گیابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 99،000 تومان قیمت (یک ساله)
هاست SSD لینوکس ایران 5 گیگابایت
 • 5 گیابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 117،000 تومان قیمت (یک ساله)