ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
تومان26,000
1 سال
تومان26,000
1 سال
تومان26,000
1 سال
.com
تومان648,000
1 سال
تومان648,000
1 سال
تومان648,000
1 سال
.net
تومان755,000
1 سال
تومان755,000
1 سال
تومان755,000
1 سال
.org
تومان717,000
1 سال
تومان717,000
1 سال
تومان717,000
1 سال
.info
تومان1,145,000
1 سال
تومان1,145,000
1 سال
تومان11,145,000
1 سال
.biz
تومان968,000
1 سال
تومان968,000
1 سال
تومان968,000
1 سال
.click
تومان532,000
1 سال
تومان532,000
1 سال
تومان532,000
1 سال
.me
تومان979,000
1 سال
تومان979,000
1 سال
تومان979,000
1 سال
.tv
تومان1,854,000
1 سال
تومان1,854,000
1 سال
تومان1,854,000
1 سال
.gov.ir
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
.co.ir
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
.org.ir
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
.id.ir
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
.net.ir
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
.ac.ir
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
.sch.ir
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
تومان36,000
1 سال
.asia
تومان721,000
1 سال
تومان721,000
1 سال
تومان721,000
1 سال
.bz
تومان1,261,000
1 سال
تومان1,261,000
1 سال
تومان1,261,000
1 سال
.ca
تومان1,767,000
1 سال
تومان1,767,000
1 سال
تومان1,767,000
1 سال
.cc
تومان593,000
1 سال
تومان593,000
1 سال
تومان593,000
1 سال
.club
تومان826,000
1 سال
تومان826,000
1 سال
تومان826,000
1 سال
.co
تومان1,557,000
1 سال
تومان1,557,000
1 سال
تومان1,557,000
1 سال
.co.uk
تومان380,000
1 سال
تومان380,000
1 سال
تومان380,000
1 سال
.com.co
تومان593,000
1 سال
تومان593,000
1 سال
تومان593,000
1 سال
.host
تومان4,830,000
1 سال
تومان4,830,000
1 سال
تومان4,830,000
1 سال
.in
تومان362,000
1 سال
تومان362,000
1 سال
تومان362,000
1 سال
.ws
تومان3,705,000
1 سال
تومان3,705,000
1 سال
تومان3,705,000
1 سال
.mobi
تومان1,496,000
1 سال
تومان1,496,000
1 سال
تومان1,496,000
1 سال
.name
تومان1,313,000
1 سال
تومان1,313,000
1 سال
تومان1,313,000
1 سال
.xyz
تومان650,000
1 سال
تومان650,000
1 سال
تومان650,000
1 سال
.coffee
تومان1,718,000
1 سال
تومان1,718,000
1 سال
تومان1,718,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم اکنون دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* برخی از TLD ها و دامنه های اخیراً تمدید شده را شامل نمی شود

هاستینگ آذروب: © 2014 - 2023