ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
تومان5,000
1 سال
تومان5,000
1 سال
تومان5,000
1 سال
.com
تومان149,000
1 سال
تومان149,000
1 سال
تومان149,000
1 سال
.net
تومان185,000
1 سال
تومان185,000
1 سال
تومان185,000
1 سال
.org
تومان188,000
1 سال
تومان188,000
1 سال
تومان188,000
1 سال
.info
تومان195,000
1 سال
تومان195,000
1 سال
تومان195,000
1 سال
.biz
تومان265,000
1 سال
تومان265,000
1 سال
تومان265,000
1 سال
.click
تومان163,000
1 سال
تومان163,000
1 سال
تومان163,000
1 سال
.me
تومان220,000
1 سال
تومان260,000
1 سال
تومان260,000
1 سال
.tv
تومان567,000
1 سال
تومان567,000
1 سال
تومان567,000
1 سال
.gov.ir
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
.co.ir
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
.org.ir
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
.id.ir
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
.net.ir
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
.ac.ir
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
.sch.ir
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
تومان7,000
1 سال
.asia
تومان231,000
1 سال
تومان231,000
1 سال
تومان231,000
1 سال
.bz
تومان385,000
1 سال
تومان385,000
1 سال
تومان385,000
1 سال
.ca
تومان260,000
1 سال
تومان260,000
1 سال
تومان260,000
1 سال
.cc
تومان181,000
1 سال
تومان181,000
1 سال
تومان181,000
1 سال
.club
تومان186,000
1 سال
تومان186,000
1 سال
تومان186,000
1 سال
.co
تومان375,000
1 سال
تومان375,000
1 سال
تومان375,000
1 سال
.co.uk
تومان114,000
1 سال
تومان114,000
1 سال
تومان114,000
1 سال
.com.co
تومان203,000
1 سال
تومان203,000
1 سال
تومان203,000
1 سال
.host
تومان1,477,000
1 سال
تومان1,477,000
1 سال
تومان1,477,000
1 سال
.in
تومان109,000
1 سال
تومان109,000
1 سال
تومان109,000
1 سال
.ws
تومان255,000
1 سال
تومان533,000
1 سال
تومان533,000
1 سال
.mobi
تومان244,000
1 سال
تومان298,000
1 سال
تومان298,000
1 سال
.name
تومان182,000
1 سال
تومان182,000
1 سال
تومان182,000
1 سال
.xyz
تومان190,000
1 سال
تومان190,000
1 سال
تومان190,000
1 سال
.coffee
تومان457,000
1 سال
تومان457,000
1 سال
تومان457,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains