تومان20,000 ماهانه

10 گیگابایت
فضای وب : 10GB
پهنای باند ماهانه : 700GB
تعداد دامین اضافه : ندارد
کنترل پنل : cpanel / plesk
سیستم عامل : Linux / Windows
وب سرور : liteSpeed / IIS
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد ساب دامنه : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
پشتیبانی از PHP
انتقال رایگان : دارد
آنتی شل : دارد
آنتی ویروس : دارد
مدیریت DNS : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
بک آپ گیری هفتگی : ندارد
قیمت ماهانه (تومان): 20,000
قیمت سالانه (تومان): 200,000

تومان40,000 ماهانه

25 گیگابایت
فضای وب : 25GB
پهنای باند ماهانه : 1.2TB
تعداد دامین اضافه : ندارد
کنترل پنل : cpanel / plesk
سیستم عامل : Linux / Windows
وب سرور : liteSpeed / IIS
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد ساب دامنه : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
پشتیبانی از PHP
انتقال رایگان : دارد
آنتی شل : دارد
آنتی ویروس : دارد
مدیریت DNS : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
بک آپ گیری هفتگی : ندارد
قیمت ماهانه (تومان): 40,000
قیمت سالانه (تومان): 400,000

تومان70,000 ماهانه

50 گیگابایت
فضای وب : 50GB
پهنای باند ماهانه : 1.5TB
تعداد دامین اضافه : ندارد
کنترل پنل : cpanel / plesk
سیستم عامل : Linux / Windows
وب سرور : liteSpeed / IIS
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد ساب دامنه : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
پشتیبانی از PHP
انتقال رایگان : دارد
آنتی شل : دارد
آنتی ویروس : دارد
مدیریت DNS : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
بک آپ گیری هفتگی : ندارد
قیمت ماهانه (تومان): 70,000
قیمت سالانه (تومان): 700,000

تومان100,000 ماهانه

100 گیگابایت
فضای وب : 100GB
پهنای باند ماهانه : 3TB
تعداد دامین اضافه : ندارد
کنترل پنل : cpanel / plesk
سیستم عامل : Linux / Windows
وب سرور : liteSpeed / IIS
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد ساب دامنه : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
پشتیبانی از PHP
انتقال رایگان : دارد
آنتی شل : دارد
آنتی ویروس : دارد
مدیریت DNS : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
بک آپ گیری هفتگی : ندارد
قیمت ماهانه (تومان): 100,000
قیمت سالانه (تومان): 1,000,000

تومان200,000 ماهانه

250 گیگابایت
فضای وب : 250GB
پهنای باند ماهانه : 5TB
تعداد دامین اضافه : ندارد
کنترل پنل : cpanel / plesk
سیستم عامل : Linux / Windows
وب سرور : liteSpeed / IIS
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد ساب دامنه : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
پشتیبانی از PHP
انتقال رایگان : دارد
آنتی شل : دارد
آنتی ویروس : دارد
مدیریت DNS : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
بک آپ گیری هفتگی : ندارد
قیمت ماهانه (تومان): 200,000
قیمت سالانه (تومان): 2,000,000

تومان350,000 ماهانه

500 گیگابایت
فضای وب : 500GB
پهنای باند ماهانه : 8TB
تعداد دامین اضافه : ندارد
کنترل پنل : cpanel / plesk
سیستم عامل : Linux / Windows
وب سرور : liteSpeed / IIS
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد ساب دامنه : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
پشتیبانی از PHP
انتقال رایگان : دارد
آنتی شل : دارد
آنتی ویروس : دارد
مدیریت DNS : دارد
قابلیت ارتقا : دارد
بک آپ گیری هفتگی : ندارد
قیمت ماهانه (تومان): 350,000
قیمت سالانه (تومان): 35,000,000

هاستینگ آذروب: © 2014 - 2023