تومان120,000 ماهانه

نمایندگی 1
فضای وب : 2GB
پهنای باند ماهانه : 20GB
کنترل پنل : cPanel
بازگشت وجه : (✓)
تعداد اکانت : (✓)
نیم سرور اختصاصی : (✓)
آیپی اختصاصی : با درخواست
انتقال رایگان : (✓)
تحویل آنی : (✓)
وب سرور : Litespeed
آپتایم تضمینی : %99.9
بک آپ گیری هفتگی : (✓)
پشتیبانی 24 ساعته : (✓)

قیمت ماهانه (تومان): 120,000
قیمت 6 ماهه (تومان): 600,000
قیمت سالانه (تومان): 1,200,000

تومان160,000 ماهانه

نمایندگی 2
فضای وب : 5GB
پهنای باند ماهانه : 40GB
کنترل پنل : cPanel
بازگشت وجه : (✓)
تعداد اکانت : (✓)
نیم سرور اختصاصی : (✓)
آیپی اختصاصی : با درخواست
انتقال رایگان : (✓)
تحویل آنی : (✓)
وب سرور : Litespeed
آپتایم تضمینی : %99.9
بک آپ گیری هفتگی : (✓)
پشتیبانی 24 ساعته : (✓)

قیمت ماهانه (تومان): 160,000
قیمت 6 ماهه (تومان): 800,000
قیمت سالانه (تومان): ,1,600,000

تومان200,000 ماهانه

نمایندگی 3
فضای وب : 10GB
پهنای باند ماهانه : 60GB
کنترل پنل : cPanel
بازگشت وجه : (✓)
تعداد اکانت : (✓)
نیم سرور اختصاصی : (✓)
آیپی اختصاصی : با درخواست
انتقال رایگان : (✓)
تحویل آنی : (✓)
وب سرور : Litespeed
آپتایم تضمینی : %99.9
بک آپ گیری هفتگی : (✓)
پشتیبانی 24 ساعته : (✓)

قیمت ماهانه (تومان): 200,000
قیمت 6 ماهه (تومان): 1000,000
قیمت سالانه (تومان): 2,000,000

تومان250,000 ماهانه

نمایندگی 4
فضای وب : 20GB
پهنای باند ماهانه : 80GB
کنترل پنل : cPanel
بازگشت وجه : (✓)
تعداد اکانت : (✓)
نیم سرور اختصاصی : (✓)
آیپی اختصاصی : با درخواست
انتقال رایگان : (✓)
تحویل آنی : (✓)
وب سرور : Litespeed
آپتایم تضمینی : %99.9
بک آپ گیری هفتگی : (✓)
پشتیبانی 24 ساعته : (✓)

قیمت ماهانه (تومان): 250,000
قیمت 6 ماهه (تومان): 1,250,000
قیمت سالانه (تومان): 2,500,000

تومان300,000 ماهانه

نمایندگی 5
فضای وب : 40GB
پهنای باند ماهانه : 120GB
کنترل پنل : cPanel
بازگشت وجه : (✓)
تعداد اکانت : (✓)
نیم سرور اختصاصی : (✓)
آیپی اختصاصی : با درخواست
انتقال رایگان : (✓)
تحویل آنی : (✓)
وب سرور : Litespeed
آپتایم تضمینی : %99.9
بک آپ گیری هفتگی : (✓)
پشتیبانی 24 ساعته : (✓)

قیمت ماهانه (تومان): 300,000
قیمت 6 ماهه (تومان): 1,500,000
قیمت سالانه (تومان): 3,000,000

تومان400,000 ماهانه

نمایندگی 6
فضای وب : 60GB
پهنای باند ماهانه : 200GB
کنترل پنل : cPanel
بازگشت وجه : (✓)
تعداد اکانت : (✓)
نیم سرور اختصاصی : (✓)
آیپی اختصاصی : با درخواست
انتقال رایگان : (✓)
تحویل آنی : (✓)
وب سرور : Litespeed
آپتایم تضمینی : %99.9
بک آپ گیری هفتگی : (✓)
پشتیبانی 24 ساعته : (✓)

قیمت ماهانه (تومان): 300,000
قیمت 6 ماهه (تومان): 1,500,000
قیمت سالانه (تومان): 3,000,000

هاستینگ آذروب: © 2014 - 2023