تومان9,800 ماهانه

هاست 100 مگابایت
فضای هاست 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (ماهانه) 9.800 تومان
قیمت (شش ماه) 53.500 تومان
قیمت (یک ساله) 88.000 تومان

تومان59,000 ماهانه

هاست 500 مگابایت
فضای هاست 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (یک ماه) 59,000 تومان
قیمت (شش ماه) 318.000 تومان
قیمت (یک ساله) 395,000 تومان

تومان83,000 ماهانه

هاست 1 گیگابایت
فضای هاست 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (یک ماه) 83.000 تومان
قیمت (شش ماه) 400,000 تومان
قیمت (یک ساله) 449,000 تومان

تومان90,000 ماهانه

هاست 2 گیگ
فضای هاست 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (یک ماه) 90,000 تومان
قیمت (شش ماه) 486.000تومان
قیمت (یک ساله) 599,000 تومان

تومان99,000 ماهانه

هاست 5 گیگ
فضای هاست 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
قیمت (یک ماه) 99،000 تومان
قیمت (شش ماه) 534.000 تومان
قیمت (یک ساله) 799،000 تومان

تومان109,000 ماهانه

هاست 10 گیگ
فضای هاست 10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت (یک ماه) : 109،000 تومان
قیمت (شش ماه) : 589،000 تومان
قیمت (یک ساله) : 899،000 تومان

تومان169,000 ماهانه

هاست 20 گیگ
فضای هاست 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت (یک ماه) : 169،000 تومان
قیمت (شش ماه) : 912،000 تومان
قیمت (یک ساله) : 1،419،000 تومان

تومان179,000 ماهانه

هاست 50 گیگ
فضای هاست 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت (یک ماه) : 179،000 تومان
قیمت (شش ماه) : 966،000 تومان
قیمت (یک ساله) : 1،699،000 تومان

هاستینگ آذروب: © 2014 - 2023