گواهینامه SSL

گواهینامه استاندارد
 • زیر دامنه نامحدود نوع SSL
 • 5 دقیقه مدت زمان صدور
 • 128/256bit کدینگ
 • 10,000$ گارانتی
 • ندارد Green bar
 • پشتیبانی می شود دامنه با تایپ فارسی
 • پشتیبانی می شود صدور مجدد
 • 99.9% سازگاری با مرورگرها
 • پشتیبانی می شود مرورگر های موبایل
 • 279000 قیمت یکساله (تومان)
 • 579000 قیمت دو ساله (تومان)
 • 799000 قیمت سه ساله (تومان)
گواهینامه MultiDomain
 • Multiple Domains نوع SSL
 • 5 دقیقه مدت زمان صدور
 • 128/256bit کدینگ
 • 10,000$ گارانتی
 • ندارد Green bar
 • پشتیبانی می شود دامنه با تایپ فارسی
 • پشتیبانی می شود صدور مجدد
 • 99.9% سازگاری با مرورگرها
 • پشتیبانی می شود مرورگر های موبایل
 • 249000 قیمت یکساله (تومان)
 • 419000 قیمت دو ساله (تومان)
 • 579000 قیمت سه ساله (تومان)
گواهینامه SSL استاندارد -

Domain Validation
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون www
امکان فعال سازی بر روی دامنه های
IR وجود ندارد

گواهینامه Wildcard
 • زیر دامنه نامحدود نوع SSL
 • 5 دقیقه مدت زمان صدور
 • 128/256bit کدینگ
 • 10,000$ گارانتی
 • ندارد Green bar
 • پشتیبانی می شود دامنه با تایپ فارسی
 • پشتیبانی می شود صدور مجدد
 • 99.9% سازگاری با مرورگرها
 • پشتیبانی می شود مرورگر های موبایل
 • 279000 قیمت یکساله (تومان)
 • 579000 قیمت دو ساله (تومان)
 • 799000 قیمت سه ساله (تومان)