سرویس نمایندگی هاست

نمایندگی 1
 • 2GB فضای وب
 • 40GB پهنای باند ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • (✓) بازگشت وجه
 • (✓) تعداد اکانت
 • (✓) نیم سرور اختصاصی
 • با درخواست آیپی اختصاصی
 • (✓) انتقال رایگان
 • (✓) تحویل آنی
 • Litespeed وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • (✓) بک آپ گیری هفتگی
 • (✓) پشتیبانی 24 ساعته
 • 46,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 183,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 327,000 قیمت سالانه (تومان)
نمایندگی 2
 • 5GB فضای وب
 • 80GB پهنای باند ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • (✓) بازگشت وجه
 • (✓) تعداد اکانت
 • (✓) نیم سرور اختصاصی
 • با درخواست آیپی اختصاصی
 • (✓) انتقال رایگان
 • (✓) تحویل آنی
 • Litespeed وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • (✓) بک آپ گیری هفتگی
 • (✓) پشتیبانی 24 ساعته
 • 59,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 236,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 410,000 قیمت سالانه (تومان)
نمایندگی 3
 • 10GB فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • (✓) بازگشت وجه
 • (✓) تعداد اکانت
 • (✓) نیم سرور اختصاصی
 • با درخواست آیپی اختصاصی
 • (✓) انتقال رایگان
 • (✓) تحویل آنی
 • Litespeed وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • (✓) بک آپ گیری هفتگی
 • (✓) پشتیبانی 24 ساعته
 • 72,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 290,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 523,000 قیمت سالانه (تومان)
نمایندگی 4
 • 20GB فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • (✓) بازگشت وجه
 • (✓) تعداد اکانت
 • (✓) نیم سرور اختصاصی
 • با درخواست آیپی اختصاصی
 • (✓) انتقال رایگان
 • (✓) تحویل آنی
 • Litespeed وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • (✓) بک آپ گیری هفتگی
 • (✓) پشتیبانی 24 ساعته
 • 85,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 366,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 654,000 قیمت سالانه (تومان)
نمایندگی 5
 • 40GB فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • (✓) بازگشت وجه
 • (✓) تعداد اکانت
 • (✓) نیم سرور اختصاصی
 • با درخواست آیپی اختصاصی
 • (✓) انتقال رایگان
 • (✓) تحویل آنی
 • Litespeed وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • (✓) بک آپ گیری هفتگی
 • (✓) پشتیبانی 24 ساعته
 • 104,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 457,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 784,000 قیمت سالانه (تومان)