سرویس نمایندگی هاست

نمایندگی 1
 • 2GB فضای وب
 • 40GB پهنای باند ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • (✓) بازگشت وجه
 • (✓) تعداد اکانت
 • (✓) نیم سرور اختصاصی
 • با درخواست آیپی اختصاصی
 • (✓) انتقال رایگان
 • (✓) تحویل آنی
 • Litespeed وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • (✓) بک آپ گیری هفتگی
 • (✓) پشتیبانی 24 ساعته
 • 90,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 450,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 700,000 قیمت سالانه (تومان)
نمایندگی 2
 • 5GB فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • (✓) بازگشت وجه
 • (✓) تعداد اکانت
 • (✓) نیم سرور اختصاصی
 • با درخواست آیپی اختصاصی
 • (✓) انتقال رایگان
 • (✓) تحویل آنی
 • Litespeed وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • (✓) بک آپ گیری هفتگی
 • (✓) پشتیبانی 24 ساعته
 • 120,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 600,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • ,1,000,000 قیمت سالانه (تومان)
نمایندگی 3 (سه ماهه رایگان)
 • 10GB فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • (✓) بازگشت وجه
 • (✓) تعداد اکانت
 • (✓) نیم سرور اختصاصی
 • با درخواست آیپی اختصاصی
 • (✓) انتقال رایگان
 • (✓) تحویل آنی
 • Litespeed وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • (✓) بک آپ گیری هفتگی
 • (✓) پشتیبانی 24 ساعته
 • 160,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 800,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 1,400,000 قیمت سالانه (تومان)
نمایندگی 4
 • 20GB فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • (✓) بازگشت وجه
 • (✓) تعداد اکانت
 • (✓) نیم سرور اختصاصی
 • با درخواست آیپی اختصاصی
 • (✓) انتقال رایگان
 • (✓) تحویل آنی
 • Litespeed وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • (✓) بک آپ گیری هفتگی
 • (✓) پشتیبانی 24 ساعته
 • 200,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 1,000,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 1,800,000 قیمت سالانه (تومان)
نمایندگی 5
 • 40GB فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • (✓) بازگشت وجه
 • (✓) تعداد اکانت
 • (✓) نیم سرور اختصاصی
 • با درخواست آیپی اختصاصی
 • (✓) انتقال رایگان
 • (✓) تحویل آنی
 • Litespeed وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • (✓) بک آپ گیری هفتگی
 • (✓) پشتیبانی 24 ساعته
 • 250,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 1,200,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 2,200,000 قیمت سالانه (تومان)