هاست دانلود

plan A
 • 10GB فضای وب
 • 700GB پهنای باند ماهانه
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد اکانت ایمیل
 • دارد انتقال رایگان
 • IIS 8.5 وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • ندارد بک آپ گیری هفتگی
 • 14,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 59,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 104000 قیمت سالانه (تومان)
plan B
 • 25GB فضای وب
 • 1.2TB پهنای باند ماهانه
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد اکانت ایمیل
 • دارد انتقال رایگان
 • IIS 8.5 وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • ندارد بک آپ گیری هفتگی
 • 29,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 148,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 261,000 قیمت سالانه (تومان)
plan C
 • 50GB فضای وب
 • 1.5TB پهنای باند ماهانه
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد اکانت ایمیل
 • دارد انتقال رایگان
 • IIS 8.5 وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • ندارد بک آپ گیری هفتگی
 • 48,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 245,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 457,000 قیمت سالانه (تومان)
plan D
 • 100GB فضای وب
 • 3TB پهنای باند ماهانه
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد اکانت ایمیل
 • دارد انتقال رایگان
 • IIS 8.5 وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • ندارد بک آپ گیری هفتگی
 • 85,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 452,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 850,000 قیمت سالانه (تومان)
plan E
 • 250GB فضای وب
 • 5TB پهنای باند ماهانه
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد اکانت ایمیل
 • دارد انتقال رایگان
 • IIS 8.5 وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • ندارد بک آپ گیری هفتگی
 • 130,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 680,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 1,308,000 قیمت سالانه (تومان)
plan F
 • 500GB فضای وب
 • 8TB پهنای باند ماهانه
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد اکانت ایمیل
 • دارد انتقال رایگان
 • IIS 8.5 وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • ندارد بک آپ گیری هفتگی
 • 196,000 قیمت ماهانه (تومان)
 • 990,000 قیمت 6 ماهه (تومان)
 • 1,962,000 قیمت سالانه (تومان)