گواهینامه SSL

گواهینامه استاندارد SSL

Domain Validation
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون www

گواهینامه استاندارد DV ویژه دامنه های IR

وِیژه دامنه های IR
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون www

گواهینامه SSL Wildcard

برای یک دامنه به همراه نامحدود زیر دامنه
قابل نصب بر روی سرورهای مختلف
امن کردن آدرس با www و بدون www

گواهینامه EV شرکتی با نوار سبز ( Green Bar ) ویژه کلیه دامنه ها و IR -

گواهینامه EV
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون www