کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست 50 مگابایت - فضای هاست : 50 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 5 گیگابایت
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 10000 تومان

هاست 100 مگابایت - فضای هاست : 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 6 گیگابایت
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 12000 تومان

هاست 150 مگابایت - فضای هاست : 150 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 7 گیگابایت
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 16000 تومان

هاست 200 مگابایت - فضای هاست : 200 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 8 گیگابایت
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 18000 تومان

هاست 300 مگابایت - فضای هاست : 300 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 22000 تومان

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست 500 مگابایت - فضای هاست : 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه :نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 25000 تومان

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست 1000 مگابایت - فضای هاست : 1000 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 35000 تومان

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست 2000 مگابایت - فضای هاست : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
قیمت : 48000 تومان

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.92.170.142) وارد شده است.